Czy budowa domku do 35m2 wymaga pozwolenia?

Coraz częściej ludzie decydują się na postawienie małego domku. Jedną z zalet takiego rozwiązania jest fakt, że nie wymagają one nakładu dużej sumy pieniędzy. Ich budowa trwa stosunkowo krótko, a również nakłady finansowe takie jak media nie są przy małym metrażu tak wysokie. Ponadto mieszkając w większym mieście, czystą przyjemnością jest przyjazd do takiego domku w ramach relaksu. Stawiając mniejszy domek, trzeba mieć zezwolenie czy pozwolenie na budowę? 

Postawienie domku do  35 m²  a kwestie formalne

Prawo budowlane mówi jasno, że stawianie parterowych budynków gospodarczych oraz rekreacyjnych nie wymaga pozwolenia na budowę. Nie można również zapomnieć o tym, że domek musi być wolno stojący. Jednakże w tym przypadku muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze – powierzchnia konstrukcji nie może przekraczać 35 m², po drugie – na każde 500 m² może przypadać wyłącznie jeden tego typu budynek. Jeśli oba te punkty są spełnione, trzeba zgłosić chęć budowy do odpowiedniego organu – najczęściej jest nim starosta. Zgłoszenie można zazwyczaj znaleźć na stronie urzędu lub napisać je samodzielnie. 

Co warto uwzględnić w tego typu piśmie? Trzeba określić termin postawienia domku oraz opisać jego parametry. Musi też widnieć informacja o miejscowości, w której ma stanąć budynek, a także numer działki. Przydatny są rysunki przedstawiające usytuowanie konstrukcji na danym terenie. Niezbędnym załącznikiem jest również oświadczenie o prawie do dysponowania daną nieruchomością. Przy budowie konieczne jest także zachowanie odległości 4 m pomiędzy budowlą a granicą działki. Warto wiedzieć, że taka procedura ma miejsce, jeżeli domek do 35 m² ma charakter letniskowy. W przypadku chęci zamieszkania w nim na stałe konieczne jest złożenie wniosku  o zmianę sposobu użytkowania budynku. Wraz z pismem trzeba przygotować dokumentację, sporządzoną przez projektanta, która potwierdza, że dana konstrukcja spełnia wszystkie wymogi dotyczące domów całorocznych.